suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Externa revisionen

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd som organiserar granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltning och ekonomi för beslut i fullmäktige, såsom val av revisor, behandling av revisionsberättelsen, ställningstagande till godkännande av bokslutet och avslående eller beviljande av ansvarsfrihet. Revisionsnämnden publicerar årligen en utvärderingsberättelse där bokslutet utvärderas. I utvärderingsberättelsen utvärderas också hur målen för verksamheten och ekonomin uppnåtts.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 2.7.2020