suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Europeiska socialfondens projektfinansiering

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Europeiska socialfonden (ESF) är en strukturfond via vilken Finland får Europeiska unionens stöd. Syftet med ESF-finansieringen är att stöda sysselsättningen och anställningsförutsättningarna genom att utveckla kompetensen och servicestrukturen.

Fonden finansierar utvecklingsprojekt som verkställer något av målen i Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – Strukturfondsprogrammet för Finland. Centrala mål är att främja innovationen och skapandet av nytt, att utveckla arbetsplatserna och företagen samt att stöda utvecklingen av tillväxt, kompetens och yrkeskompetens samt att öka delaktigheten.

Finansiering för projekten söks vid särskilt utsedda ansökningstider, oftast två eller tre gånger i året.

Den utvecklingsverksamhet som finansieras med ESF-finansiering genomförs i projektformat och ska tydligt skilja sig från organisationens normala verksamhet. I ESF-projekten riktar sig åtgärderna i huvudsak mot personkunder och syftet med stödet är att gynna en så omfattande grupp som möjligt. Den sökande bör ha de kunskaper som projektets tema kräver, förutsättningar att genomföra projektverksamheten samt beredskap att fortsätta verksamheten efter projektet.

Projekten varar oftast från ett till tre år. I regel förutsätts egen finansiering av projekten. ESF-projektet ska i regel gynna det område där finansieringen söks. En del av projekten finansieras som en nationell verksamhet där syftet är att förena det nationella och det regionala utvecklingsarbetet.

Finansiärer inom ESF-projektfinansieringen är Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och Social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Gör så här

Aktuell information om ESF-projektfinansieringen och ansökningstiderna finns på webbtjänsten Strukturfonder.fi. På webbtjänsten kan du bekanta dig med grunderna för Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – Strukturfondsprogrammet för Finland, ansökningstiderna och -temata. På webbtjänsten finns även anvisningar för den sökande. Dessutom får du hjälp av ansvarspersonerna vid NTM-centralerna och SHM, och vi rekommenderar att du tar kontakt med dem då du planerar ett nytt projekt.

Lämna ansökan elektroniskt i EURA 2014-systemet innan den utsatta tid som anges på ansökningsanmälan.

För vem och på vilka villkor

Finansiering kan sökas av till exempel kommuner, organisationer, läroinrättningar, forskningsinstitut, företag och andra samfund med rättshandlingsförmåga. Eventuella stödmottagare har definierats närmare i beskrivningen av de prioriterade områdena i Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – Strukturfondsprogrammet för Finland.

Den finansierande myndigheten utvärderar och poängsätter ansökan med allmänna och specifika urvalsgrunder, dessa finns förklarade på sidan För sökanden på webbplatsen Strukturfonder.fi. För att få finansiering ska den sökande och projektet uppfylla alla de allmänna urvalskriterrierna. I utvärderingen kan dessutom regionspecifika urvalsgrunder och ansökningsspecifika prioriteringar användas.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I regel förutsätts egen finansiering av projekten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.9.2020