suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

eTjänster

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

 Anhåll elektroniskt om kommunal småbarnspedagogik och servicesedel till privat dagvård.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan dagvården inleds.

Du kan året om ansöka om en plats för ditt barn antingen i den kommunala eller privata småbarnspedagogiken. Lämna in ansökan senast fyra (4) månader innan barnet har behov av en plats. Om du har ett brådskande behov av en plats, exempelvis på grund att sysselsättning, ska ansökan lämnas in senast två (2) veckor innan barnet har behov av småbarnspedagogik.

För vem och på vilka villkor

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En verksamhetsform inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet som ordnas i ett daghem.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och inlärning samt att främja barnets välbefinnande. På daghemmet utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn.

Den kommunala daghemsvården kan vara antingen heltids- eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 2.2.2022