suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Esselunden effektiverat serviceboende

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Esselunden är ett effektiverat serviceboende i Pedersöre för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt. Våra 21 rum, varav ett parrum, används för ordinarie boende.

Då du beviljats ordinarie plats i denna hemlika miljö får du själv inreda ditt rum med egna möbler, tavlor och annat som du vill ha med dig. Dina anhöriga är välkomna att vara här och umgås med dig när som helst under dygnet. Deras engagemang i omvården uppskattas mycket.

Kunnig och engagerad personal finns på plats dygnet runt. Du får ett par egenvårdare som tar extra mycket ansvar för din situation. Ett par veckor efter att du flyttat in hos oss ordnas ett samtalstillfälle där du själv, dina anhöriga, en sjukskötare och en av egenvårdarna deltar. Under träffen fyller vi i en levnadsberättelseblankett och vi gör upp en personlig vård- och serviceplan. Syftet är att vi ska lära känna varandra så bra som möjligt och att du som boende ska känna dig trygg och väl omhändertagen.

Vid Esselunden är det lätt att ta sig ut på gården i sällskap med anhöriga eller någon av personalen. Speciellt under sommaren tillbringar vi mycket tid ute i friska luften. Olika program, så som sångstunder, andakter, bingo, gruppjumpa, individuell träning och annat sådant ordnas regelbundet. En fysioterapeut finns på plats en halv dag varannan vecka.

Vår målsättning är att din egen funktionsförmåga skall upprätthållas så långt som möjligt samt att du skall känna dig betydelsefull och välmående. Vi erbjuder dig individuell omvårdnad i en lugn och trygg atmosfär.

Vår läkare besöker oss en gång varannan vecka men vid behov tar vi kontakt när som helst. Det går bra att bo kvar vid Esselunden även vid livets slutskede.

Gör så här

Ansöka om plats till Esselunden genom att fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

För vem och på vilka villkor

Du behöver vård och omsorg dygnet runt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För boendet på Esselunden fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 28.8.2020