suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

eSeniorer-verksamhet

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Den ökande mängden elektroniska tjänster skapar nya utmaningar när det gäller att sköta ärenden i vardagen. I Finland bor nästan en miljon 65 år fyllda personer som fortfarande inte använder datateknik. Största delen av dem är dock intresserade av datateknik och också annan teknologi. Äldre personer bör ha möjlighet att bekanta sig med datorer och internet och de möjligheter de för med sig. De ska ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 6.10.2021