suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Esbo stads byggnadstillsynscentral

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Esbo stad
Område: Esbo
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Till byggnadstillsynstjänsterna hör bland annat beslut om bygglov och åtgärder, förhandlingar under planeringsskedena innan besluten fattas, granskningar av byggplatser, fortsatt övervakning av fastigheters och byggnaders skick, bildanden av byggnadsservitut, juridisk rådgivning i byggfrågor, arkivering av bygglovshandlingar samt kundtjänst.


Servicen tillhandahålls av: 
Esbo stad