suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ersättningskostnader för företrädare för ensamkommande minderåriga asylsökande

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Minderåriga asylsökande som har kommit till Finland utan vårdnadshavare förordnas en företrädare genast när de anlänt till landet. UF-centret (NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter) betalar företrädaren ett arvode och ersätter dennes kostnader.

Gör så här

Företrädaren kan ansöka om arvode och ersättning hos NTM-centralen (NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter).

Använd blanketterna för företrädarens arvode och kostnadsersättning som ansöks hos UF-centret (Företrädarens reseräkning, Specifikations av företrädarens arvode och kostnader, Företrädarens kvitteringsblankett, Företrädarens fakturablankett).

Förfrågningar om ansökan om ersättning kan sändas per e-post till: maahanmuuttokorvaukset.keha(at)ely-keskus.fi

Mer information om ersättning för kostnader för personer som fått uppehållstillstånd får av NTM-centralernas invandringskontaktpersoner.

För vem och på vilka villkor

En företrädare som förordnats en minderårig asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare betalas ett arvode och kostnadsersättning om den minderåriga asylsökanden har beviljats uppehållstillstånd och delgetts det. Till företrädaren betalas ett arvode utifrån den tid företrädaren har använt för uppgiften samt en ersättning för kostnader som uppgiften gett upphov till. Arvodet och ersättningen betalas på ansökan.

Innan en minderårig asylsökande har fått uppehållstillstånd och uppehållstillståndsbeslutet har delgivits personen, betalas företrädarens arvode och kostnadsersättning av Migrationsverket.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 24.9.2020