suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Ersättningar för rese- och logikostnader orsakade av arbetssökning

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

TE-byrån ersätter enligt övervägande rese- och logikostnader som uppstått av arbetssökningsresor och deltagande i tjänster.

Du kan ansöka om ersättning om du är arbetslös och

 • reser till en arbetsintervju i Finland eller ett annat EU-land
 • deltar i urvalstillfällen eller lämplighetstest för arbetskraftsutbildning
 • deltar i en sakkunnigbedömning
 • du uträttar ärenden vid TE-byrån och behöver transporttjänster.

Gör så här

Ansök om ersättningen inom en månad från arbetsintervjun eller deltagandet i tjänsten. Fyll i blanketten och skicka in den till TE-byrån.

Resekvitton bifogas inte i ansökan eftersom ersättning betalas 0,21 euro per kilometer. Resekostnadernas självriskandel är 12 euro och maximiersättningen är 200 euro för resan.

Logikostnaderna betalas utgående från de realiserade kostnaderna, dock högst 80 euro per dygn. Bifoga kvitto och en kopia på de realiserade kostnaderna.

TE-byrån kan kontakta arbetsgivaren för att granska arbetsintervjuns uppgifter. Om du inte vill att TE-byrån är i kontakt med arbetsgivaren ska du bifoga ett intyg på att du varit på arbetsintervjun i ansökan.

För vem och på vilka villkor

För att arbetsintervjuns rese- och logikostnader ersätts måste du vara en arbetslös arbetssökande. Kostnader kan ersättas om:

 • du deltar i en arbetsintervju och arbetet du söker varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt 18h/vecka
 • ersättningen anses vara ändamålsenligt för din sysselsättning

Logikostnader för en intervjuresa kan ersättas om övernattning på intervjuorten är nödvändigt p.g.a. trafikförbindelser. Därtill avgör TE-byrån hur enkelt och från vilket avstånd en lämplig arbetstagare för arbetsplatsen kunde hittas.

För att rese- och logikostnader angående tjänster ska ersättas krävs det att du är arbetslös och TE-byråns kund. Kostnader kan ersättas om

 • du deltar i ett urvalstillfälle eller lämplighetstest för arbetskraftsutbildning.
 • du bekantar dig med läroanstalten som anordnar den arbetskraftspolitiska utbildningen före utbildningen inleds för att granska läroanstaltens hinderslöshet och annan anpassning för att studera
 • du uträttar ärenden vid TE-byrån och ditt besök anses vara nödvändigt och du behöver transporttjänster p.g.a. en skada eller sjukdom
 • du deltar i en sakkunnigbedömning som TE-byrån anordnat.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerSödra Savolax arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 4.12.2019