suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statskontoret

Ersättning för stängning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ersättning för stängning är ett stöd till företag som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelser. Till stödet berättigade företag är förplägnadsverksamhet samt t. ex gym, simhallar och inomhuslekparker. Ersättning för stängning är tänkt till mikro- och småföretag som sysselsätter under 50 anställda. Till stora företag är ett skilt stöd under beredning och tidplan samt övriga detaljer för den specificeras senare.

Ersättning för stängning gäller för restauranger och övriga förplägnadsföretag som på grund av gällande lagstiftning har förordnats stänga sin logiverksamhet tillfälligt för kunderna. Försäljning av mat för avhämtning är dock tillåtet. Ersättningen beräknas för den delen av verksamheten som stängningen gäller.

Ersättning kan även betalas till företag, som enligt kommunen eller regionförvaltningsverket förordnats hålla stängt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar paragraf 58 g.

Ansökningstiden gällande ersättning för stängning började på onsdag 12.5.2021. Ersättning ska sökas inom fyra månader av utgången av den månad när skyldigheten för stängningen av verksamhetsstället upphörde.

Gör så här

Ersättning för stängning söks via Statskontorets e-tjänst. E-tjänsten guidar den sökande med ifyllningen av ansökningen. Man kan även spara ett utkast av ansökningen och fortsätta att fylla i den senare.

Se följande videoanvisning om hur man gör ansökan om ersättning för stängning.

Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi. Ansökningsblanketten kommer som returpost.

För vem och på vilka villkor

Du kan söka ersättning för stängning om:

  • företagets verksamhetsställe stängts helt på grund av statsrådets förordning, eller enligt regionförvaltningsverket bestämmelse enligt lagen om smittsamma sjukdomar paragraf 58 g.
  • företaget har ett FO-nummer.
  • företaget är ett mikro- eller småföretag med under 50 anställda.

Bolagsformen har ingen betydelse för beviljande av ersättningen.

Lokaler som förordnats hållas stängda kan användas till ledd hobbyverksamhet för barn födda år 2008 eller senare. Beslut om stängning av lokalerna gäller inte proffsidrott och inte heller verksamhet gällande privat- eller familjelivet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStatskontoret, Arbets- och näringsministeriet, Finansministeriet
Andra ansvariga organisationerArbets- och näringsministeriet, Finansministeriet
Ansvarig för tjänstenStatskontoret
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Statskontoret
Uppdaterad: 14.6.2021