suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Ergoterapitjänster

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Ergoterapi är rehabilitering som baserar sig på användning av aktivitet som en terapeutisk vårdform samt på samarbete mellan ergoterapeut och klient. Ergoterapi kan riktas till alla åldersgrupper när en skada, sjukdom, utvecklingsförsening, livssituation eller åldrande gör det svårare att klara sig i vardagen. Målet är att stärka klientens färdigheter och delaktighet i vardagens funktioner. Terapitjänster ordnas för barn och unga, personer i arbetsför ålder samt äldre vid olika verksamhetsställen samt i klientens egen verksamhetsmiljö.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite