suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Ergoterapi

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja patientens funktionsförmåga. Ergoterapi kan ges individuellt eller i form av gruppterapi.

Ergoterapin erbjuder hjälp i vardagen då du på grund av sjukdom, skada eller åldrande har en nedsatt funktionsförmåga. Med hjälp av terapin kan du främja återställandet och utvecklingen av funktionsförmågan samt söka praktiska åtgärder för att klara av att ta hand om sig själv, sköta vardagssysslorna eller arbetet. Ergoterapeuten hjälper till att hitta hjälpmedel som stöder trygg och självständig verksamhet samt att planera ändringsarbeten i bostaden.

Gör så här

Om ergoterapi rekommenderas för dig får du en remiss till privat serviceleverantör som kommunen anlitar för att ordna ergoterapi via köptjänst. Ta själv kontakt med serviceleverantören. Du hittar kontaktuppgifterna i betalningsförbindelsen.

Om ergoterapeuten rekommenderar hjälpmedel ska du meddela hjälpmedelstjänsten eller rehabiliteringsarbetsgruppen om saken.

För vem och på vilka villkor

Du kan få en betalningsförbindelse till ergoterapi när en fysio- eller ergoterapeut, hälsocentralläkare, sjukhusläkare eller ergoterapeut/läkare vid rehabiliteringsanläggning rekommenderar dig ergoterapi. Kommunens rehabiliteringsarbetsgrupp behandlar ansökan om betalningsförbindelse.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Kommunen köper ergoterapitjänster av en privat serviceproducent. Du betalar självriskandelen för terapin.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 6.8.2020