suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Ergoterapi

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Ergoterapin erbjuder hjälp i vardagen då du på grund av sjukdom, skada eller åldrande har en nedsatt funktionsförmåga

Med hjälp av terapin kan du främja återställandet och utvecklingen av funktionsförmågan samt söka praktiska åtgärder för att klara av att ta hand om sig själv, sköta vardagssysslorna eller arbetet. Ergoterapeuten hjälper till att hitta hjälpmedel som stöder trygg och självständig verksamhet samt att planera ändringsarbeten i bostaden.

Gör så här

När du får betalningsförbindelser kontakta serviceproducent vars kontaktuppgifter finns i betalningsförbindelser.

Ergoterapeutens rekommendation om hjälpmedel bör skickas till hjälpmedelsservicen eller rehabiliteringsarbetsgruppen.

För vem och på vilka villkor

När fysio-/ergoterapeut, hälsocentralläkare, sjukhusläkare eller ergoterapeut/läkare vid rehabiliteringsanläggning rekommenderar dig ergoterapin

behandlar kommunens rehabiliteringsarbetsgrupp ansökning om betalningsförbindelser.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ergoterapi ordnas som köptjänst. Du betalar självriskandelen för terapin

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 29.6.2020