suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ergoterapi för barn

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vårt mål är att upptäcka utvecklings- och inlärningsproblem så tidigt som möjligt.

Vi förebygger problem och ser till att de inte förvärras

Under bedömningsbesöket kartlägger vi områden i barnets utveckling, såsom motorik, visuell gestaltning och behandling av sensorisk information.

I de flesta fall får barnet remiss till ergoterapi när frågor som kräver ytterligare utredning har kommit fra ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Remiss krävs. Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.5.2023