suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Ergoterapi för barn

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Din familj får hjälp av en ergoterapeut om ditt barns utveckling misstänks vara försenad i något avseende jämfört med vad som förväntas vid barnets ålder. Med hjälp av ergoterapi stöder vi barnets utveckling på ett övergripande sätt.

Svårigheter kan visa sig till exempel på följande områden:

  • finmotoriska svårigheter (pennhantering, befästa hänthet)
  • gestaltningssvårigheter (svårt att lägga pussel)
  • motoriska svårigheter (osäkerhet eller klumpighet)
  • dagliga rutiner
  • sociala färdigheter (omogenhet i lekfärdigheter)
  • koncentrationssvårigheter och svårigheter att styra det egna beteendet.

Ergoterapi för barn riktar sig till barn under skolåldern. Besöken är avgiftsfria. Enligt behov är besöken undersöknings-, terapi-, handlednings- eller vägledningsbesök eller konsultation.

Det är vanligen rådgivningen, dagvården eller en annan specialarbetare som tar initiativet att till att låta undersöka barnet hos en ergoterapeut. Om du som förälder är oroad över ditt barns utveckling ska du ta upp saken med dagvården eller på rådgivningen.

Ergoterapi inleds med en bedömning av terapibehovet. Då utreder vi barnets färdigheter på olika utvecklingsområden, olika faktorer som påverkar utvecklingen och funktionsförmågan samt barnets resurser. Vi kompletterar bedömningen med information från vuxna i barnets närkrets.

På basis av bedömningen planerar vi vid behov individuell ergoterapi, som kan bestå av uppföljning eller terapiperioder. Terapin ges som individuell eller gruppterapi. Ergoterapeuten och föräldrarna hittar tillsammans metoder som kan öva upp barnets förmåga och underlätta familjens vardag.

Viktiga samarbetspartner vid sidan av föräldrarna är också andra aktörer som har hand om barnet, till exempel dagvården och andra specialarbetare som talterapeut och psykolog.

Gör så här

Om du som förälder är oroad över ditt barns utveckling ska du ta upp saken med dagvården eller på rådgivningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021