suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Ergoterapi

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Ergoterapin ska vara till hjälp i vardagen så, att människan trots begränsningar i sin funktionsförmåga kan ta hand om sig själv, umgås med andra, arbeta eller studera och ha en meningsfull fritid.

Exempel på ergoterapitjänster för vuxna:

• Bedömning av funktionsförmågan

• Bedömning av hjälpmedelsbehovet

• Bedömning av behovet att bygga om bostaden (se också Funktionshinderservice)

• Bedömning av möjligheterna att utföra ärenden och sköta hemsysslor

• Främjande av funktionella helheter så som hygien, hemvård, hobbyer eller att uträtta ärenden

• Träning av olika slags funktioner, t.ex. finmotorik, gestaltningsförmåga eller minne

• Främjande av sådant som gör annan verksamhet möjlig, t.ex. tillverkning av handledsortoser

• Handledning och rådgivning för klienter, närstående och andra aktörer

I allmänhet kommer klienten till ergoterapin på remiss av läkare, hemvård, socialarbetare eller fysioterapeut. Du kan också själv ta kontakt till tidsbokningen utan remiss.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 24.1.2022