suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Ergoterapi

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Ergoterapeuterna bedömer klientens (barn, personer i arbetsför ålder, åldringar) förmåga och möjligheter att hantera sin vardag och fungera i sin närmiljö. Utgående från utvärderingen planeras terapin och hjälpmedelsservicen samt ges handledning och råd.

För vem och på vilka villkor

För barn under skolåldern

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 7.10.2021