suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Endoskopiundersökningar

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Endoskopi är en undersökning där man undersöker magsäcken, tarmen, urinblåsan eller lungorna med ett böjligt instrument*.

Obs! Fastän din remiss sänds till Vasa för bedömning kan din undersökning ske hos oss. Endoskopiundersökningar i narkos utförs på centralsjukhus.

Gör så här

Kontakta en läkare för att få remiss till endoskopiundersökningen. Kontakta t.ex. hälsovårdscentralen, arbetsplatshälsovården, privata läkarmottagningar eller andra sjukhus.

Efter att vi har fått din remiss sätter vi dig i kö. Du blir sen kallad till undersökning i den takt som tider finns med hänsyn till läkarens vårdbedömning.

Vanligen förbereder du dig hemma inför undersökningen och du får åka hem samma dag. Vid behov kan du få hjälp med förberedelserna på en allmänmedicinsk avdelning, kontakta då sekreteraren. Mera information får du i kallelsebrevet.

Vid behov kan du kontakta endoskopin på telefontiden.

Undersökningsresultat

Du får undersökningsresultatet direkt av läkaren och ifall provbitar tas får du brevsvar inom 2 - 3 veckor.

För vem och på vilka villkor

Du behöver en läkarremiss för att komma till endoskopiundersökningar.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För dina endoskopibesök fakturerar vi en poliklinikavgift. Om du är intagen på en avdelning fakturerar vi istället en vårddygnsavgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020