suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Elevvård

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Elevvårdens tjänster är avsedda för alla elever och studerande i välfärdsområdet. Elever och studerande kan träffa skolkuratorer och skolpsykologer under en skoldag i sin skolas eller läroinrättnings lokaler eller i omedelbar närhet av dem.

Gör så här

Elever, studerande och föräldrar kan kontakta skolkuratorer och skolpsykologer via Wilma eller per telefon.

För vem och på vilka villkor

Elevvårdens tjänster är avsedda för alla elever och studerande i Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 14.4.2023