suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Elevvård inom grundläggande utbildningen

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Ingå kommun
Område: Ingå
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

I Ingå sker elevvårdsarbetet i samarbete med elev och vårdnadshavare, bildningsväsendet, social- och hälsovården samt andra sakkunniga aktörer. Skolans personal har det största ansvaret för elevvården. Förutom skolornas undervisnings- och uppfostringspersonal är det skolhälsovårdaren, skolpsykologen och skolkuratorn som utför elevvårdsarbetet samt också olika sakkunniga aktörer.


För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.


Servicen tillhandahålls av: 
Ingå kommun