suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Elevssistenttjänster och hjälpmedel för en elev i grundläggande utbildning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Karleby stad
Område: Karleby
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av särskilt stöd har rätt att få tolknings- och assistenttjänster avgiftsfritt. Avsikten är att garantera eleven grundförutsättningar för inlärning och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

Hjälpmedlen kan till exempel vara individuellt inlärnings- och undervisningsmaterial, tekniska anordningar, klassrumsmöbler samt ramper, räcken och hissar som gör det lättare att röra sig i skolbyggnaden.

Beslut om biträdestjänster och hjälpmedel fattas i regel i samband med beslut om särskilt stöd.

Skolan sköter de praktiska arrangemangen.


Gör så här

I Karleby fattas beslut om den finskspråkiga grundläggande utbildningen av utvecklingschefen och om den svenskspråkiga grundläggande utbildningen av chefen för svenska undervisningstjänster.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av särskilt stöd har rätt att få tolknings- och assistenttjänster utan extra kostnad. Avsikten är att garantera eleven grundförutsättningar för inlärning och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

Hjälpmedlen kan till exempel vara individuellt inlärnings- och undervisningsmaterial, tekniska anordningar, klassrumsmöbler samt ramper, räcken och hissar som gör det lättare att röra sig i skolbyggnaden.

Skolan sköter de praktiska arrangemangen.


Servicen tillhandahålls av: 
Karleby stad