suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Ingå kommun

Elevhandledning

  • Tjänst
  • Ingå
  • Offentlig tjänst

Elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning.

Läs mer: http://www.inga.fi/sv/service/smabarnspedagogik_och_utbildning/utbildning

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter.

Elevhandledning innebär också att stöda elevens självförtroende, personliga utveckling och förmåga till delaktighet. Handledningen är särskilt viktig i skolgångens stadieövergångar, dvs. när eleven byter skola.

På lågstadiet sker elevhandledningen vanligtvis i samband med annan undervisning och verksamhet. På högstadiet har eleverna elevhandledningstimmar där man behandlar förutom studiefärdigheter och självkännedom även möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. Varje elev får också personlig rådgivning individuellt eller i smågrupper.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenIngå kommun
Servicen tillhandahålls avIngå kommun
Område Ingå
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Ingå kommun
Uppdaterad: 2.1.2019