suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Elevassistenttjänster och hjälpmedel för en elev i grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Eleven har rätt att vid sidan om läroplansenlig undervisning få elevhandledning samt tillräckligt stöd i undervisning och skolgång genast då behovet av stöd uppdagas.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av särskilt stöd har rätt att få tolknings- och assistenttjänster utan extra kostnad. Avsikten är att garantera eleven grundförutsättningar för inlärning och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

Hjälpmedlen kan till exempel vara individuellt inlärnings- och undervisningsmaterial, tekniska anordningar, klassrumsmöbler samt ramper, räcken och hissar som gör det lättare att röra sig i skolbyggnaden.

Skolan sköter de praktiska arrangemangen.

Servicen tillhandahålls av

Sjundeå kommun

Ansvarig för tjänsten

Sjundeå kommun
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 13.9.2021