suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Elev- och studerandevård

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Elevvården stöder barnets lärande och välmående i skolvardagen samt främjar samarbete mellan hem och skola. Elevvård hör till alla som arbetar i skolan. Med individuella elevvårdstjänster avses tjänster som ges av kurator, psykolog och skolhälsovården vid alla skolor i Esbo. Eleverna har rätt till individuella elevvårdstjänster. Eleven själv och vårdnadshavarna kan ta kontakt direkt med experter vid elevvården. Elevens behov av stöd kan också föras fram av läraren. Den gemensamma elevvården är förebyggande och yrkesövergripande och stöder hela gemenskapen. Vid varje skola fungerar en gemensam elevvårdsgrupp (som har i uppgift att stärka elevernas och hela skolans välmående). Gruppen svarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av den gemensamma elevvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 2.7.2020