suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Ekostöd

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen.

Ekostödpersoner som har i uppgift att främja miljöarbetet utses och utbildas inom arbetsgemenskaperna. Ekovardagens nya rutiner sparar både naturen och pengar.

Ekostödverksamheten är en verksamhetsmodell som lämpar sig för att främja miljöfrågor på arbetsplatser.

Verksamheten genomförs med hjälp av ekostödpersoner som utses och utbildas inom arbetsgemenskapen och sedan bistår och uppmuntrar sina arbetskamrater i förfaringssätt som är förnuftiga med tanke på miljön.

Genom verksamheten ökar de anställdas miljömedvetenhet. Ekostödverksamheten kan lätt anpassas och inkluderas i olika miljösystem.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 28.11.2021