suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ekonomisk stöd

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Utkomststöd

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas personer och familjer i ekonomiska svårigheter. Utkomsstödet hjälper tillfälligt eller kompletterar andra inkomster och förmåner.

Från och med 1.1.2017 beviljar FPA det grundläggande utkomsstödet och du lämnar också din ansökan om utkomsstöd till FPA.

Social- och hälsovårdsverket besluter om det behovsprövade kompletterande och förebyggande utkomststödet. För att ansöka om detta vid social- och hälsovårdsverket behöver du först ha FPA:s gällande beslut om grundläggande utkomststöd. Du kan också vid behov ansöka om behovsprövat utkomststöd vid FPA samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd. FPA överför då ansökans behovsprövade del till social- och hälsovårdsverket.

Om du redan har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd, kan du vid behov ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos social- och hälsovårdsverket. Ansökan görs på blanketten "Ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd".

Situationskartläggning och klientplan

Klienten diskuterar tillsammans med socialarbetaren om olika saker som har att göra med livssituationen och framtiden. En kartläggning görs och efter det en klientplan där målsättningar kommer fram och också vilka metoder klienten kan ta till för att nå sina mål.

Ansökan om utkomststöd

Ansök om grundläggande utkomststöd -> FPA

Ansök om behovsprövat utkomststöd -> Social- och

Gör så här

Om du redan har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd, kan du vid behov ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos social- och hälsovårdsverket. Ansökan görs på blanketten "Ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd".

För vem och på vilka villkor

Social- och hälsovårdsverket besluter om det behovsprövade kompletterande och förebyggande utkomststödet. För att ansöka om detta vid social- och hälsovårdsverket behöver du först ha FPA:s gällande beslut om grundläggande utkomststöd. Du kan också vid behov ansöka om behovsprövat utkomststöd vid FPA samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd. FPA överför då ansökans behovsprövade del till social- och hälsovårdsverket.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd söks hos kommunen. Syftet med stödet är att trygga personens utkomst och främja hens möjligheter att klara sig på egen hand. Stöd kan också erhållas för särskilda eller exceptionella situationer, till exempel för kostnader som orsakas av födelsen av ett barn eller begravning av en närstående. Förebyggande stöd kan erhållas för att förbättra personens livssituation av anledningar som betraktas som nödvändiga. Stöd kan beviljas exempelvis för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning.

Den sökande ska först ansöka om beslut om grundläggande utkomststöd hos FPA. Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan ansökas på grund av både ett beviljande eller avvisande FPA-beslut. Ansökningarna kan lämnas till FPA samtidigt som man ansöker om grundläggande utkomststöd, varvid FPA vidarebefordrar ansökningarna till kommunen.

Kommunens socialmyndighet fattar beslut inom sju vardagar, i brådskande fall redan på den vardag som följer på inlämningen av ansökan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 4.3.2020