suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ekonomisk stöd

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Utkomststöd

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas personer och familjer i ekonomiska svårigheter. Utkomsstödet hjälper tillfälligt eller kompletterar andra inkomster och förmåner.

Från och med 1.1.2017 beviljar FPA det grundläggande utkomsstödet och du lämnar också din ansökan om utkomsstöd till FPA.

Social- och hälsovårdsverket besluter om det behovsprövade kompletterande och före ...

Gör så här

Om du redan har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd, kan du vid behov ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos social- och hälsovårdsverket. Ansökan görs på blanketten "Ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd".

För vem och på vilka villkor

Social- och hälsovårdsverket besluter om det behovsprövade kompletterande och förebyggande utkomststödet. För att ansöka om detta vid social- och hälsovårdsverket behöver du först ha FPA:s gällande beslut om grundläggande utkomststöd. Du kan också vid behov ansöka om behovsprövat utkomststöd vid FPA samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd. FPA överför då ansökans behovsprövade del till social- och hälsovårdsverket.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan sökas hos socialvården i området efter att personen först har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA. Ansökan kan lämnas in till FPA samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd. Beslut om utkomststöd får man senast inom sju vardagar. Om situationen är brådskande kan beslutet fås redan följande vardag efter att ansökan lämnats in.

Syftet med stödet är att trygga personens utkomst och främja personens förmåga att klara sig på egen hand. Stöd kan också erhållas för särskilda eller exceptionella situationer, till exempel för kostnader som orsakas av födelsen av ett barn eller begravning av en närstående.

Förebyggande stöd kan erhållas för att förbättra personens livssituation av anledningar som betraktas som nödvändiga. Stöd kan beviljas exempelvis för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 4.3.2020