suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Eftermiddagsverksamhet i skolorna

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen ordnas i skolorna eller i lämpliga lokaler nära skolan. Verksamheten ordnas av skolor, organisationer, församlingar och privata aktörer. I eftermiddagsverksamheten får barnen mellanmål. Verksamheten ordnas på cirka 200 verksamhetsställen. På varje verksamhetsställe arbetar en ledare som ansvarar för verksamheten. Dessutom finns det i gruppen ett tillräckligt antal övriga ledare beroende på antalet barn och utrymmena.

Eftermiddagsverksamheten främjar elevernas inbördes förhållanden till varandra, trivseln och välbefinnandet i skolan samt stödjer skolarbetet.

Under skolåret erbjuds alla barn som deltar i verksamheten minst 760 timmar verksamhet oberoende av vilken aktör som ordnar undervisningen. Den dagliga verksamheten börjar när barnet slutar skolan och slutar antingen kl. 16.00 eller kl. 17.00 beroende på vem som ordnar verksamheten. Verksamheten ordnas inte när barnen har lov från skolan eller på skollördagar.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

För eleverna i årskurserna 1-2 och elever med särskilt stöd. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett läsår åt gången.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 26.10.2020