suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Eftermiddagsverksamhet i skolorna

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet ordnas i skolorna eller i närheten av skolorna i ändamålsenliga lokaler. Verksamheten ordnas av skolor, organisationer och privata instanser. Under eftermiddagsverksamheten serveras barnen mellanmål.

Verksamhet ordnas vid 62 verksamhetsställen. Vid varje verksamhetsställe arbetar en ledare som är ansvarig för verksamheten. Dessutom har gruppen andra ledare beroende på lokaler och antalet barn.

Eftermiddagsverksamheten främjar relationerna mellan eleverna, skoltrivseln och välmåendet i skolan samt stöder skolarbetet. I verksamheten betonas högklassig fritidsverksamhet och den är tätt knuten till skolgemenskapen, barnets dagliga verksamhetsmiljö.

Den dagliga verksamheten börjar efter barnets skoldag och slutar antingen kl. 15.00 eller kl. 17.00. Ingen verksamhet ordnas under skolornas lovtider eller under skoldagar som infaller på lördagar.

För vem och på vilka villkor

För elever i Esbo i årskurs 1-2 och för elever i behov av särskilt stöd. Till eftermiddagsversamhet sökes läsår i taget.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 2.3.2021