suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Eftermiddagsverksamhet i lekparkerna

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I alla stadens lekparker ordnas eftermiddagsverksamhet för skolelever. Verksamheten är avgiftsfri och öppen för alla. Verksamheten sker dagligen både inomhus och utomhus.

I eftermiddagsverksamheten för skolelever är det utöver de ledda aktiviteterna även viktigt att barnen får leka sina egna lekar, vara ute, koppla av och träffa kamrater. Verksamheten planeras utgående från barnens önskemål och behov. Målet är en öppen atmosfär där man respekterar varandra.

Under läsåret ordnas eftermiddagsverksamheten i lekparkerna på vardagar högst till kl. 17.00.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Verksamheten är avgiftsfri och öppen för alla. För mellanmålet tas en fast månadsavgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 26.10.2020