suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Eftermiddagsverksamhet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Lekparkerna ordnar eftermiddagsverksamhet för skolelever. Skolornas eftermiddagsverksamhet i grupp för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever som får särskilt stöd ordnas av skolor, organisationer, församlingar och privata serviceleverantörer i skolhusen eller lokaler i skolans närhet. Staden ordnar eftermiddagsverksamhet också för utvecklingsstörda och autistiska elever.

Eftermiddagsverksamheten innebär meningsfulla fritidsaktiviteter för barnen som stödjer hemmets och skolans fostringsarbete. Utöver den ledda verksamheten kan barnet koncentrera sig på sina egna lekar. Man vistas både utomhus och inomhus under eftermiddagen. Barn i eftermiddagsverksamhet omfattas av stadens frivilliga olycksfallsförsäkring. Barnen är försäkrade under den tid som eftermiddagsverksamheten pågår.

Eftermiddagsverksamheten inom skolornas grundläggande utbildning är avgiftsbelagd. Inom måste man betala för mellanmålet. Utgående från familjens inkomster är det möjligt att anhålla om avgiftslättnad.

Man ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten och anmäler sig till lekparksverksamheten för ett läsår åt gången med skilda blanketter. Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas inte under skolornas lovtider och inte heller lördagar.

Skolornas eftermiddagsverksamhet ordnas på cirka 200 verksamhetsställen. Dessutom ordnas lekparksverksamhet för skolelever i cirka 65 lekparker.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

För eleverna i årskurserna 1-2 och elever med särskilt stöd. Man ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten och anmäler sig till lekparksverksamheten för ett läsår åt gången med skilda blanketter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 19.10.2020