suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Eftermiddagsverksamhet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas för elever i årskurs 1 och 2 och för elever i årskurs 3–9 som får särskilt stöd. Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolhus, lekparker eller i lokaler i skolans närhet av skolor, organisationer, församlingar och privata serviceleverantörer. Mellanmål ingår och barn som deltar i verksamheten är försäkrade.

Eftermiddagsverksamhet ordnas på cirka 270 verksamhetsställen runtom i staden. Verksamheten leds av personalen i lekparker, skolornas skolgångsbiträden samt av organisationers, församlingars och privata serviceleverantörers yrkeskunniga personal.

Verksamheten omfattar minst 760 timmar per läsår per barn. Verksamheten börjar när barnets skoldag tar slut och slutar antingen klockan 16.00 eller 17.00.

Under eftermiddagsverksamheten kan barnet delta i ledd verksamhet, leka fritt med sina vänner eller koncentrera sig på sina egna lekar. Man vistas både utomhus och inomhus. Verksamheten stöder förhållandet eleverna emellan, skoltrivseln, barnens välmående och skolarbetet. Verksamheten är starkt kopplad till skolgemenskapen och är en naturlig del av elevens dagliga verksamhetsmiljö.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

För elever i Helsingfors i årskurserna 1–2 och elever med särskilt stöd. Verksamheten ordnas i enlighet med Utbildningsstyrelsen grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet och stadens verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Man ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten under ansökningstiden för ett läsår åt gången. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 9.8.2022