suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Eftermiddagsverksamhet

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Esbo ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1–2 och för elever i behov av särskilt stöd efter skoldagen. Skolornas gruppbaserade eftermiddagsverksamhet ordnas av skolor, organisationer och privata tjänsteproducenter i skolorna. Eftermiddagsverksamheten är fritidsverksamhet som stöder hemmets och skolans fostringsarbete. Utöver den ledda verksamheten kan barnet koncentrera sig på sina egna lekar. Under eftermiddagen vistas man både inomhus och utomhus. Barnen som deltar i eftermiddagsverksamheten är försäkrade och omfattas av stadens frivilliga olycksfallsförsäkring. Den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet är avgiftsbelagd. Utgående från familjens inkomster är det möjligt att ansöka om befrielse från eller sänkning av avgiften för tjänsten. Man söker till skolornas eftermiddagsverksamhet för ett läsår i taget. Ingen verksamhet ordnas under skolornas lovtider eller under skoldagar som infaller på lördagar. Den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet ordnas vid 62 verksamhetsställen.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

För elever i Esbo i årskurs 1-2 och för elever i behov av särskilt stöd. Till eftermiddagsversamhet sökes läsår i taget.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 2.3.2021