suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Effektiverat serviceboende

 • Tjänst
 • 4 kommuner
 • Offentlig tjänst

Effektiverat serviceboende ordnas för personer som behöver mycket hjälp, vård och övervakning. Vid våra enheter har du som boende eget rum eller bostad och dessutom gemensamma utrymmen. Personalen är på plats dygnet runt.

Effektiverat serviceboende produceras av kommuner, organisationer och privata företagare. Till kommunens serviceboende kan du ansöka via kommunal äldreomsorg, handikappomsorg, mentalvård eller missbrukarvård.

Kommunens uppgift är att övervaka de tjänster kommunen ordnat, de tjänster kommunen köpt utifrån samt den verksamhet serviceproducenterna ordnat inom kommunens privata socialvård.

Effektiverat serviceboende ordnas vid följande enheter:

 • Björkbacka
 • Esselunden
 • Hagalund
 • Purmohemmet
 • Selma
 • Sandlunden

Samt som köptjänst av privata aktörer

 • Ahlbäck Hemmet
 • Attendo Haga
 • Esperi vårdhem Edit
 • Folkhälsan Victor och Elise
 • Folkhälsan Valter
 • Ht-Södermalm
 • Pietarkoti

Har du frågor, ta kontakt!

Gör så här

För att ansöka om plats till effektiverat serviceboende behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov.

För vem och på vilka villkor

Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för beviljande av boendeplats för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För boendet fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av sjukdom, ålderdom eller handikapp. Serviceboendet med heldygnsomsorg kan vara kontinuerligt eller kortvarigt. I det ingår utöver vård och omsorg även verksamhet som upprätthåller och främjar invånarens funktionsförmåga, utevistelse och motion, måltids- och klädvårdsservice, bad- och städservice samt övriga tjänster behövs dygnet runt.

Invånarna kan själva möblera sin bostad. De betalar avgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg, hyran samt övriga boende-, måltids- och läkemedelskostnader. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas av offentliga och privata serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 2.6.2021