suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Djurvård

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Miljöhälsovården erbjuder veterinärtjänster för nejdens (Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo) produktions- samt sällskapsdjur. Mottagning sker vardagar under tjänstetid samt i akuta fall under dygnets övriga tider. Telefonrådgivning och tidsbeställning vardagar kl. 8-9. Övriga tider ges rådgivning enbart i akuta fall.

Sällskapsdjuren tas för det mesta emot på mottagningarna, emedan veterinären besöker produktionsdjuren och andra större hobbydjur (typ häst) där djuren finns.

I nejden finns tre mottagningar som upprätthålls av veterinärer: Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. Därutöver finns på området skild tillsynsveterinär och hygienikerveterinär.

OBS!

Under sommaren 2021 (juni-augusti) kommer veterinärbesöken för smådjur dagtid att styras till kommunalveterinären i Jakobstad. Medan veterinärbesöken för produktionsdjur och hästar styrs till kommunalveterinärerna i Bennäs och Nykarleby. Detta görs för att underlätta belastningen på veterinärpersonalen som är underbemannad pga. brist på vikarier. Vi önskar att våra kunder har förståelse för detta och självmant tar kontakt till det nummer som gäller ens ärende.

För smådjur ring: 050 572 8278

För produktionsdjur och hästar ring: 0500 365 511/0500 337 006

Jourtid ring: 0600 399 700, kl. 15:00 - 8:00

Gör så här

Ring vardagar kl. 08.00-09.00 för att boka tid.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Enligt fastställd taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 4.6.2021