suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Djurspecifikt stöd för renskötsel

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Djurspecifikt stöd för renhushållning beviljas hushåll (områdena C3 och C4) vid utgången av renskötselåret på basis av antalet livrenar som antecknats i renförteckningen.

Du ansöker om stödet med blankett 227.

Gör så här

Du kan ansöka om stöd på blankett 227. Returnera blanketten till NTM-centralen i Lappland.

För vem och på vilka villkor

Djurspecifikt stöd för renhushållning beviljas hushåll (områdena C3 och C4) vid utgången av renskötselåret på basis av antalet livrenar som antecknats i renlängden. Djurspecifikt stöd för renhushållning betala hushåll (områdena C3 och C4) vid utgången av renskötselåret på basis av antalet livrenar som antecknats i renlängden. Stödmottagaren ska genom statsrådets förordning ha ett årligen föreskrivet minimiantal livrenar.

Stödmottagaren ska föra bok över sina inkomster och utgifter inom renhushållningen (POMU).

Stöd betalas inte för livrenar som överstiger de största tillåtna mängderna per delägare eller renbeteslag. Stöd betalas inte heller för s.k. oslaktade renar

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Lappland, Närings-, trafik- och miljöcentralen, Livsmedelsverket
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021