suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Djurskydd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Djurskyddslagstiftningen syftar till att skydda djur mot lidande, smärta och plåga samt främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Tillsynsveterinären gör inspektioner i förebyggande syfte och på basen av klagomål eller misstankar om att djur inte behandlas väl.

Misstänker du att ett djur inte sköts om enligt djurskyddslagen, skall du i första hand meddela om detta åt tillsynsveterinären. Ifall tillsynsveterinären inte äranträffbar, kan du också ta kontakt med en annan veterinär, hälsoinspektör eller med polisen.

Enligt djurskyddslagen görs vid djurhållningsplatser kontinuerligt inspektioner även utan misstanke om djurskyddsbrott.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 17.11.2021