suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Digirådgivning och kunddatorer vid servicecentralerna

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska

I servicecentraler finns datorer som är reserverade för klienterna. Datorerna har internetförbindelse och ofta också printer.

Du kan boka en tid till en digirådgivning där du får hjälp med användning av datorer, program och internet. Du kan också ta med din egen mobiltelefon, surfplatta eller bärbar dator.

På de flesta servicecentralerna arrangeras rådgivningen av Enter Oy som erbjuder kamratrådgivning med informationsteknik för äldre människor. Boka en tid vid servicecentralens information.

Handledning och användning av apparaterna är gratis. För utskrifter tas ett självkostnadspris ut.

Servicen erbjuds på alla servicecentraler.


För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för pensionärer och arbetslösa från Helsingfors.

Du måste ha ett giltigt servicecentralkort.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad