suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Det öppna publikationsarkivet Julkari

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det öppna publikationsarkivet Julkari är i huvudsak ett gemensamt publikationsarkiv för organisationer inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. I arkivet samlas, så omfattande som möjligt, följande organisationers publikationer: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Arbetshälsoinstitutet, Strålsäkerhetscentralen och Pensionsskyddscentralen.

På publikationerna presenteras alltid metadata, alltså de bibliografiska uppgifterna. En del av publikationerna är också tillgängliga i elektronisk form, i första hand som PDF-filer.

Man strävar efter att de elektroniska publikationerna produceras hinderslösa, så att de är tillgängliga även med hjälpmedel.

Gör så här

Nättjänsten finns på adressen www.julkari.fi.

Användaren kan söka publikationer antingen från alla samlingar eller begränsa sökningen till en viss organisations samling. I nättjänsten finns noggrannare sökanvisningar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är i första hand avsedd för myndigheter, forskare och utvecklare, aktörer inom social- och hälsovården och för studerande samt medborgare.

Tjänsten kan fritt användas öppet på nätet utan avgift. Publikationer i Julkari får fritt laddas ner för eget bruk. Man får hänvisa till publikationerna genom att ange källa.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd (THL), Social- och hälsovårdsministeriet
Servicen tillhandahålls avInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 22.5.2019