suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Den psykiatriska sjukskötarens mottagning på hälsostationen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

På hälsostationerna arbetar sjukskötare(psykisk hälsa och missbruksarbete) vars tjänster är avsedda för personer över 18 år. Tillsammans med läkare sköter de patienter som lider av lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller livskris och stöder i minskningen av hälsoskadligt alkohol- eller läkemedelsmissbruk. Även anhöriga kan fråga råd av sjukskötaren då en oro väckts för en närståendes missbruk. Sjukskötarna gör i samarbete med läkare preliminära ADHD-bedömningar.

Patienten hänvisas till sjukskötarens (psykisk hälsa och missbruksarbete) mottagning efter att läkaren eller den egna skötaren har bedömt att det finns ett behov av vård.

Patienten besöker mottagningen i genomsnitt 1-6 gånger. Områdesvis ordnas egenvårdskurser för depression.

För vem och på vilka villkor

för personer över 18 år, läkaren eller den egna skötaren har bedömt att det finns ett vårdbehov

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Patienten hänvisas till sjukskötarens (psykisk hälsa och missbruksarbete) mottagning efter att läkaren eller den egna skötaren har bedömt att det finns ett behov av vård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förhindra, lindra och vårda psykiska störningar och deras följder. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

I praktiken syns mentalvårdstjänsterna bland annat som handledning, rådgivning och psykosocialt stöd för en person som behöver dem. Mentalvårdstjänsterna omfattar också undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar.

Kommunerna ska se till att mentalvårdstjänster ordnas till exempel via hälsovårdscentraler och socialservicen. Mentalvårdstjänster tillhandahålls också av bland annat sjukvårdsdistrikt, församlingar, organisationer och privata serviceleverantörer. Psykiatrer, psykologer, psykiatriska sjukskötare, såsom depressionsskötare, och mentalvårdare främjar genom sitt arbete det psykiska välbefinnandet och funktionsförmågan. Vården av psykiska sjukdomar kan beroende på fallet ordnas antingen som öppen vård eller institutionsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 11.5.2021