suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Den psykiatriska sjukskötarens mottagning på hälsostationen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

På hälsostationerna arbetar sjukskötare(psykisk hälsa och missbruksarbete) vars tjänster är avsedda för personer över 18 år. Tillsammans med läkare sköter de patienter som lider av lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller livskris och stöder i minskningen av hälsoskadligt alkohol- eller läkemedelsmissbruk. Även anhöriga kan fråga råd av sjukskötaren då en oro väckts för en närståendes missbruk. Sjukskötarna gör i samarbete med läkare preliminära ADHD-bedömningar.

Patienten hänvisas till sjukskötarens (psykisk hälsa och missbruksarbete) mottagning efter att läkaren eller den egna skötaren har bedömt att det finns ett behov av vård.

Patienten besöker mottagningen i genomsnitt 1-6 gånger. Områdesvis ordnas egenvårdskurser för depression.

För vem och på vilka villkor

för personer över 18 år, läkaren eller den egna skötaren har bedömt att det finns ett vårdbehov

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Patienten hänvisas till sjukskötarens (psykisk hälsa och missbruksarbete) mottagning efter att läkaren eller den egna skötaren har bedömt att det finns ett behov av vård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Psykiatriker, psykologer, psykiatriska sjuksköterskor och depressionssköterskor främjar genom sitt arbete psykiskt välbefinnande och handlingsförmåga. De också undersöker och behandlar mentalsjukdomar och andra störningar i den mentala hälsan.

Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 31.5.2020