suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Demensboende

 • Tjänst
 • 4 kommuner
 • Offentlig tjänst

Demensboende ordnas för dig, som har en diagnostiserad minnessjukdom och behöver dygnet-runt-vård. Demenssjukdomen kan förknippas med beteendestörningar och kan därför kräva särskild uppsikt.

Demensboende ordnas som effektiverat serviceboende. Enhetens klientantal är vanligen mindre och personaldimensioneringen högre än vid effektiverat serviceboende.

Demensboende ordnas vid följande enheter:

 • Alina
 • Hagalunds demensmodul
 • Roslunden
 • Solbacken

samt som köptjänst av privata aktörer:

 • Folkhälsan, Betsy
 • HötorgCentret
 • Mariahemmet
 • Viivi och Wilhelm
 • Rauhala

Gör så här

För att ansöka om plats till demensboende behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov.

För vem och på vilka villkor

Som grund för ett beslut följer vi "Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre" för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För boendet fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av sjukdom, ålderdom eller handikapp. Serviceboendet med heldygnsomsorg kan vara kontinuerligt eller kortvarigt. I det ingår utöver vård och omsorg även verksamhet som upprätthåller och främjar invånarens funktionsförmåga, utevistelse och motion, måltids- och klädvårdsservice, bad- och städservice samt övriga tjänster behövs dygnet runt.

Invånarna kan själva möblera sin bostad. De betalar avgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg, hyran samt övriga boende-, måltids- och läkemedelskostnader. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas av offentliga och privata serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 20.5.2021