suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Deltidsstudier med arbetslöshetsförmån

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Studier som bisyssla är studier som inte hindrar dig från att arbeta heltid och söka heltidsarbete. Studierna kan vara att till exempel lära sig en ny färdighet, att genomgå grundstudier vid en öppen läroanstalt eller att slutföra studier som tidigare avbrutits. Det viktigaste beträffande studier som bisyssla är om du studerar för att avlägga en examen och hur mycket du studerar.

Från och med den 31 december 2018 uppfyller studier som bisyssla också aktiveringsmodellens krav på aktivitet, om studierna har retts ut på förhand på arbets- och näringsbyrån. Studierna ska också på något sätt förbättra dina yrkesmässiga färdigheter eller stöda företagsverksamhet.

Gör så här

Alla studier ska anmälas till arbets- och näringsbyrån. Om du planerar att studera, kontakta din arbets- och näringsbyrå i god tid.

Från och med den 31 december 2018 kan studier som bisyssla räknas in i kravet på aktivitet i enlighet med aktiveringsmodellen. Ändringen gäller endast för studier som har inletts efter detta datum.

Om du vill uppfylla kraven på aktivitet med studier som bisyssla, ska du göra en anmälan om studierna till arbets- och näringsbyrån. Om dina studier har karaktären av en fritidsaktivitet, till exempel om du studerar ett främmande språk vid ett arbetarinstitut, behöver du inte göra någon anmälan. Arbets- och näringsbyrån utreder vid behov omfattningen av dina studier och ger betalaren, dvs. FPA eller arbetslöshetskassan, ett utlåtande.

För vem och på vilka villkor

Som studier som bisyssla betraktas inte

•studier med målsättningen att avlägga yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller lägre eller högre högskoleexamen;

•studier i enlighet med lagen om yrkesutbildning med målsättningen att avlägga grundläggande yrkesexamen eller en del av examen, att genomgå förberedande utbildning för yrkesinriktad utbildning, eller förberedande utbildning för arbetslivet eller ett självständigt liv;

•gymnasiestudier, vars totala omfattning enligt läroplanen är minst 75 kurser. (Gymnasiestudier som ordnas på en internatskola betraktas alltid som studier som huvudsyssla)

De ovan nämnda studierna betraktas på grund av sitt innehåll som studier som huvudsyssla.

Andra studier än de ovan nämnda betraktas vanligen som studier som bisyssla om omfattningen är

• mindre än 5 studiepoäng / 3 studieveckor / 4,5 kompetenspoäng per studiemånad

• mindre än 25 timmar i veckan, om studiepoäng, studieveckor eller kompetenspoäng inte har fastställts.

Bedömningen görs utgående från läroplanen eller den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK). Arbets- och näringsbyrån bedömer om studierna betraktas som studier som bisyssla eller om studierna utgör ett hinder för att ta emot arbete.

Också studier som huvudsyssla kan betraktas som studier som bisyssla om du, samtidigt med dina studier, har arbetat etablerat som anställd eller varit företagare. Genom ditt arbete har du i så fall kunnat påvisa att du studerar som bisyssla.

För tiden som du studerar som bisyssla kan du få arbetslöshetsförmån, om du för övrigt är berättigad till arbetslöshetsförmån.

Om du studerar som bisyssla ska du vara beredd att söka och ta emot heltidsarbete.

Om du vill få arbetslöshetsförmån för den tid du studerar som bisyssla, ska du vara kund hos en arbets- och näringsbyrå.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNorra Karelens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 7.5.2020