suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Dataskyddsbeskrivningar

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Då personuppgifter samlas in i ett särskilt användningssyfte bildar de tillsammans ett register. Med dataskyddsbeskrivningarna informeras kunden hur kundens personuppgifter hanteras. Av dataskyddsbeskrivningen framgår bl.a:

  • vem som är registeransvarig för personuppgifter,
  • vilka personuppgifter som ingår i registret,
  • för vilket ändamål personuppgifterna används,
  • till vem personuppgifterna regelmässigt lämnas ut och
  • principerna för skydd av personuppgifterna.

Varje sektor ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade.

Gör så här

Vidare information ges av den kontaktperson som finns angiven i dataskyddsbeskrivningen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 16.2.2021