suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Databasen Medicin75+

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Databasen Medicin75+ stöder det kliniska beslutsfattandet om läkemedelsbehandling av personer som fyllt 75 år och förbättrar medicineringssäkerheten inom primärvården. Databasen innehåller en klassificering och en rekommendation om användningen av närmare 500 läkemedelssubstanser eller kombinationer av dem hos äldre personer.

Gör så här

Läkemedlen har klassificerats i klasserna A, B, C och D som är bekanta från andra databaser inom hälso- och sjukvården. Klassen beskriver läkemedlets lämplighet för användning av personer som fyllt 75 år. Klassificeringen har byggts upp enligt en konsensusprincip som utnyttjar klinisk multiprofessionell expertis. Expertgruppen uppdaterar databasen kontinuerligt.

A (grön): Lämpar sig för äldre personer. Läkemedlet kan användas på samma sätt som hos yngre personer. Åldersförändringar orsakar inga förändringar i läkemedelsdosen eller intaget. Biverkningsprofilen avviker inte från de yngre.

B (grå): Forskningsbevisen, effekten eller upplevelserna av användning hos äldre personer är liten. Bedömningen har inte kunnat genomföras.

C (gul): Lämpar sig med förbehåll för äldre personer. Läkemedlet kan användas med eftertanke. Vid användningen ska man beakta hur åldersförändringar påverkar läkemedelsdosen eller doseringen. Även njurverksamhetens inverkan på läkemedelsbehandlingen ska beaktas. Användningen av läkemedlet kan medföra en betydande risk för biverkningar eller samverkan.

D (röd): Undvik användning hos äldre personer. Risken för läkemedelsbiverkningar överskrider vanligen den kliniska nyttan av behandlingen. Kan användas i special- eller engångsfall.

Den läkemedelsspecifika rekommendationstexten innehåller information om läkemedlets effekter och dosering samt om de mest typiska biverkningarna och samverkningarna. I rekommendationstexterna beaktas varken indikationer eller kontraindikationer.

I upprättandet av databasen har de vanligaste kriterierna för läkemedelsbehandling av äldre beaktats (Beers, STOPP).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFimea
Ansvarig för tjänstenFimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.5.2021