suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Dagverksamhet för äldre

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Dagverksamheten är en stödform för ensamboende äldre personer med en minnessjukdom eller andra sjukdomar och för äldre vårdbehövande med närståendevårdare. Vi ordnar verksamheten för att stödja boendet i hemmet, funktionsförmågan och rehabiliteringen. Samtidigt bidrar vi också till de anhörigas och närståendevårdarnas orkande.

För att ansöka om dagverksamhet, kontakta Seniorinfo. Vi börjar med att bedöma ditt servicebehov. Därefter får du ett beslut om att du antingen beviljas eller inte beviljas dagverksamhet. Om du redan är klient inom hemvården eller närståendevården och vill delta i dagverksamhet, kontakta din egen kontaktperson.

Vi upprättar en vård- och serviceplan för alla klienter inom dagverksamheten. I dagsprogrammet ingår enligt planen till exempel motion, utevistelse, handarbeten och andra gemensamma aktiviteter. Program planeras också tillsammans med klienterna. Vi serverar våra klienter frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Om du vill, kan vi även ordna grupptransport till och från dagverksamheten.

Vanligtvis besöker klienterna dagverksamheten en gång i veckan. Dagverksamheten på heltid pågår ungefär sex timmar. Dagverksamheten på deltid pågår högst fyra timmar.

Vi ordnar dagverksamhet i stadens egna seniorcenter och servicehus, som köpt tjänst och med servicesedel. Om du väljer att skaffa tjänsten med servicesedeln, betalar du en del av kostnaderna för dagverksamheten till det företag som ordnar dagverksamheten.

Mer information om servicesedeln för dagverksamhet för äldre finns i tjänsten palse.fi under Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors -> Servicesedel för dagverksamhet för äldred.

Gör så här

seniori.info@hel.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För handikappade personer, åldringar och andra som utnyttjar socialvårdens tjänster ordnas dagverksamhet som stöder självständighet, främjar relationer och erbjuder något trevligt att göra. I dagverksamheten kan man till exempel spela spel, lyssna på musik, dansa eller motionera, röra sig ute och delta i handledda diskussioner eller diskutera fritt.

Om mer gravt handikappade personer saknar förutsättningar för att delta i arbetsverksamhet har de rätt att delta i dagverksamhet fem dagar i veckan. Personer i arbetsför ålder som deltar i dagverksamhet har också möjlighet att prova på att delta i arbetsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 29.6.2022