suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Dagverksamhet för äldre

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Dagverksamheten är förebyggande verksamhet som stöder rehabilitering. Den främjar äldre personers funktionsförmåga, mentala energi och sociala relationer.

Målet med dagverksamheten är i första hand att stödja klienter med minnessjukdomar och/eller klienter i närståendevård att bo hemma, upprätthålla deras egen aktivitet och förmåga att klara att leva ett självständigt eller understött liv. Dessutom vill man stödja de anhöriga och närståendevårdarna i deras arbete.

Dagverksamheten är målinriktad verksamhet och därför får varje klient en individuell vård- och serviceplan. Klientens funktionsförmåga upprätthålls genom daglig motion, dagliga utomhusaktiviteter och sociokulturella aktiviteter.

Servicen söks genom att ringa till Seniorinfo.

Dagverksamheten ordnas i stadens egna enheter och enheter för köpta tjänster. Klientavgiften är 17,90 euro, vilket inkluderar grupptransport till och från platsen, måltider samt aktiviteter i enlighet med vård- och serviceplanen.

Klienten kan också välja servicesedel för dagverksamhet.

För vem och på vilka villkor

Dagverksamhet för äldre är avsedd för 65 år fyllda personer som bor hemma och har en minnessjukdom eller vårdas av en anhörig.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För handikappade personer, åldringar och andra som utnyttjar socialvårdens tjänster ordnas dagverksamhet som stöder självständighet, främjar relationer och erbjuder något trevligt att göra. I dagverksamheten kan man till exempel spela spel, lyssna på musik, dansa eller motionera, röra sig ute och delta i handledda diskussioner eller diskutera fritt.

Om mer gravt handikappade personer saknar förutsättningar för att delta i arbetsverksamhet har de rätt att delta i dagverksamhet fem dagar i veckan. Personer i arbetsför ålder som deltar i dagverksamhet har också möjlighet att prova på att delta i arbetsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 30.11.2021