suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Daghemsverksamhet

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Daghemmen erbjuder hel- och halvdagsvård samt förskoleundervisning. Vårdagen består av ömsesidig interaktion barn emellan och mellan vuxna och barn. Vården, uppfostran och undervisningen växlar i enlighet med barnens ålder, utvecklingsnivå och behov. Personalen samarbetar så att man kan beakta barnens individuella behov, starka sidor och intressen.

För vem och på vilka villkor

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkengelska, estniska, finska, franska, ryska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 6.9.2021