suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Daghemsverksamhet

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Daghemmen erbjuder hel- och halvdagsvård samt förskoleundervisning. Vårdagen består av ömsesidig interaktion barn emellan och mellan vuxna och barn. Vården, uppfostran och undervisningen växlar i enlighet med barnens ålder, utvecklingsnivå och behov. Personalen samarbetar så att man kan beakta barnens individuella behov, starka sidor och intressen.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Svenskspråkiga heltidsplatser för 0 - 6 -åringar. Svenskspråkig familjedagvårdsledning.

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 29.8.2023