suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Daghemsverksamhet

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Daghemmen erbjuder hel- och halvdagsvård samt förskoleundervisning. Vårdagen består av ömsesidig interaktion barn emellan och mellan vuxna och barn. Vården, uppfostran och undervisningen växlar i enlighet med barnens ålder, utvecklingsnivå och behov. Personalen samarbetar så att man kan beakta barnens individuella behov, starka sidor och intressen.

För vem och på vilka villkor

Svenskspråkiga heltidsplatser för 0 - 6 -åringar. Svenskspråkig familjedagvårdsledning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkengelska, estniska, finska, franska, ryska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 15.8.2022