suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Daghemsvård för barn i förskoleåldern

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Ett barn som deltar i förskoleundervisningen har rätt till småbarnsfostran såväl före som efter förskoleundervisningstiden. I Sibbo anordnas dagvård som kompletterar förskoleundervisningen i regel i samma lokaler och med samma personal som förskoleundervisningen. Undantaget utgörs av vård av barn i förskoleåldern i form av klubbverksamhet på morgonen och eftermiddagen vid de svenskspråkiga byskolorna.

Gör så här

Ansökan om dagvård som kompletterar förskoleundervisningen ansöks i samband med anmälan till förskoleundervisning, då också vårdbehovet i timmar definieras. Barn i förskoleåldern har rätt till skoltransport till och från förskolan. Denna transporträtt gäller inte för dagvård som kompletterar förskoleundervisningen.

För vem och på vilka villkor

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, men vad gäller kompletterande dagvård debiteras en dagvårdsavgift enligt vid var tid gällande föreskrifter och taxor. Rätten till småbarnspedagogik upphör 31.7 under det år då barnet börjar skolan.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, men dagvården är avgiftsbelagd.

Dagvård som kompletterar förskoleundervisningen är avgiftsbelagd. Avgiften fastställs enligt vid var tid gällande föreskrifter och taxor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förskoleundervisning ges på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Om barnet deltar i förskoleundervisning på daghemmet, utgör eftermiddagen efter undervisningen normal daghemsverksamhet. Efter förskoleundervisningen på ett lågstadium hämtas barnen eller ledsagas till daghemmet eller t.ex. till klubbar.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 13.6.2020