suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Dagcenter för äldre

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Dagverksamhet ordnas vardagar vid Seniorcentret, Bruksgården och Muistola. Med dagverksamheten strävar man efter att upprätthålla funktionsförmågan av de hemmaboende äldre och att stöda de närstående i vårdarbetet.

Till dagcenter kommer man med en läkar-, hemsjukvårds- eller hemtjänstremiss. Därtill kan äldre tas till grupper t.ex. för en bedömnings- och rehabiliteringsperiod.

Till dagsverksamheten hör bl.a. morgonmål, grupp- eller individuell gymnastik, bad/bastu (vid behov), lunch, rekreationsverksamhet, utomhusaktiviteter och kaffe. Det finns också möjlighet till hälsovård.

Klienterna hämtas i regel med invataxi hemifrån och förs tillbaka då dagen avslutas. Ordnandet av tranporterna sköts av enheternas personal. Dagens längd är ca 8.15–14.30.

Seniorcenter, Smedsbyvägens dagcenter

Vid Smedsbyvägens dagcenter finns det 10 platser åt gången och 65 år fyllda pensionärer från Vasa kan delta vid dagcentret.

För deltagaren ordnas skjuts till och från dagcentret ifall behov finns. Deltagaren betalar för dagsverksamheten samt transporten själv.

Muistolas dagcenter

Muistola är ett dagcenter för dementa, med plats för 8 personer åt gången.

65 år fyllda pensionärer från Vasa som är diagnostiserade med demens kan delta vid dagcentret.

Deltagaren hämtas till och från Muistola, och till dagsverksamheten hör bl.a. morgonmål, utomhusaktivitet, gymnastik, lunch, rekreationsverksamhet och kaffe.

Deltagaren betalar själv för dagsverksamheten samt transporten.

Bruksgårdens dagcenter

Till för 65 år fyllda pensionärer från Vasa.

Till dagsverksamheten hör bl.a. morgonmål, grupp- eller individuell gymnastik, bad/bastu (vid behov), lunch, rekreationsverksamhet, utomusaktivitet och kaffe.

Ifall deltagaren behöver transport kan han/hon hämtas och föras till Bruksgårdens dagcenter.

Gör så här

Till dagverksamheten söks genom dagverksamhetsansökan. Den kan sändas av klienten själv, av anhöriga och närstående eller av personalen inom social- och hälsovården. Ansökningsblanketten sänds till den servicekoordinator som ansvarar för köerna för den rehabiliterande dagverksamheten för seniorer, som också fattar beslut om beviljande av dagverksamheten.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För klientbesöken faktureras i efterhand 22,80 €/deltagardag och för transporten 3,20 €/riktning. Klientavgiften läggs till avgiftstaket.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020