suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Dag- och hemsjukhustjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

På dag- och hemsjukhuset kan du som patient få läkemedelsbehandlingar vid olika långvariga och kortvariga sjukdomar.

Du överförs till oss antingen från jouren, en sjukhusavdelning eller från en specialläkares mottagning. På hemsjukhuset kan vi fortsätta den vård som påbörjats på avdelningen och på det viset kan du fara hem tidigare.

Vår enhet finns i sjukhusets B-byggnad, ingång B, 2:a våningen. ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I vissa situationer kan en patient få sjukhusvård i hemmet. Den vårdande läkaren planerar och genomför behandlingen. För hemsjukhusvård behövs patientens samtycke. Patienten kan få hemsjukhusvård om hans eller hennes kondition räcker till. Dessutom ska vårdåtgärderna vara sådana att de kan utföras även hemma.

I hemsjukhusvården beaktas alltid också hemmets helhetssituation och eventuella andra familjemedlemmar.

Hemsjukhusvård är ett alternativ till sjukhusvård. Till hemsjukhusvården hör i allmänhet att vårdpersonalen besöker patientens hem och patienten besöker sjukhuset enligt planen och situationen.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020