suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Dag- och hemsjukhustjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

På dag- och hemsjukhuset kan du som patient få läkemedelsbehandlingar vid olika långvariga och kortvariga sjukdomar.

Du överförs till oss antingen från jouren, en sjukhusavdelning eller från en specialläkares mottagning. På hemsjukhuset kan vi fortsätta den vård som påbörjats på avdelningen och på det viset kan du fara hem tidigare.

Vår enhet finns i sjukhusets B-byggnad, ingång B, 2:a våningen.

Vården sker alltid under ledning av en läkare.

Dagsjukhuset

Vi sköter patienter som behöver läkemedelsvård intravenöst eller som injektioner. Om din sjukdom inte kräver permanent sjukhusvård, kan vi ge din läkemedelsvård på dagsjukhuset. Före det har du möjligen varit intagen på en avdelning eller träffat en läkare t.ex. på inremedicinska polikliniken.

De vanligaste behandlingarna är bl.a. biologiska läkemedelsbehandlingar för reumatiska sjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar, cytostatikabehandlingar, infusioner mot järnbrist samt blodtappningar för att minska antalet röda blodkroppar (venesectio).

Dagsjukhuset är öppet vardagar kl. 7:30 - 15:30.

Hemsjukhuset

Hemsjukhuset innebär att du som patient kan vårdas hemma eller på boende istället för på sjukhus. Du kan också skrivas ut tidigare från en vårdavdelning och fortsätta vården där hemma.

Vården vid hemsjukhuset förutsätter att du är villig att överföras som patient till hemsjukhuset. Din allmänkondition/funktionsförmåga bör vara så bra att du klarar dig hemma mellan hemsjukhusbesöken.

De vanligaste behandlingarna är t.ex. behandling av infektioner med intravenös antibiotika, vård av isoleringspatienter hemma (infektionskänsliga patienter) och palliativ vård (symtomatisk vård).

På sina hembesök kan sjukskötaren också ta de blodprov som behövs och konsultera en läkare om svaren.

Hemsjukhuset tar emot nya patienter kl. 8 - 20.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vi fakturerar en avgift för våra tjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I vissa situationer kan en patient få sjukhusvård i hemmet. Vården planeras och genomförs av den vårdande läkaren. Hemsjukhusvård ges med patientens samtycke. Ett villkor är att patienten är i tillräckligt gott skick och att de vårdåtgärder som sjukdomen kräver kan genomföras även hemma. Vid planering av hemsjukhusvård beaktas alltid även den övergripande situationen i hemmet och eventuella andra familjemedlemmar.

Sjukhusvård som ges i hemmet är ett alternativ till vård på sjukhus. Den förutsätter vanligen att vårdpersonal gör hembesök eller att patienten besöker sjukhuset enligt planen och situationen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020