suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Byggnadstillsynens arkivtjänster

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Byggnadstillsynen arkiverar tillståndsbeslut, fastställda huvudritningar, inlämnade specialplaner och övriga utredningar som ansluter sig till byggprojekt. Man kan bekanta sig med ritningarna och de övriga tillståndsdokumenten gällande byggnader i Helsingfors i byggnadstillsynens arkiv. Kopior av ritningarna kan köpas i arkivet samt i den elektroniska Lupapiste Kauppa -tjänsten.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. De flesta städer använder en elektronisk webbshop för byggnadsritningsmaterial.

Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.3.2023