suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Bygglov för ändringar i våtrum

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Med våtutrymmen avses utrymmen med riklig hantering av vatten och som ska förses med golvbrunnar (bland annat tvättrum och bastuutrymmen). Kök, grovkök och toaletter är inte våtutrymmen.

Projektet avgör om ändringsarbetena i våtutrymmena är tillståndspliktiga. Genom att presentera planerna för ändringsarbetet för byggnadstillsynsverket kan man kontrollera tillståndsförfarandet.

Projekt för sanering och utvidgning av existerande våtutrymmen är helt och hållet befriade från tillståndspliktighet. Bygglov krävs ändå om byggnaden inuti är skyddad eller hälsovårdsmyndigheten har fastställt fukt- eller mögelskador som kräver omfattande undersöknings- och reparationsåtgärder.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 24.1.2021