suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Byggande och planläggning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Staden ansvarar för lokaler för skolor, daghem och annan kommunal verksamhet. Staden bygger och upprätthåller trafikleder och grönområdet, tar hand om miljön och planlägger ny bebyggelse för den växande staden.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 19.10.2020